Speciální a dokončovací práce

 
 
  • stavební čerpání, odvodnění stavební jámy, drenáže
  • zemní práce, práce se stavebními mechanizmy, stavební práce především za účelem doplnění geologických prací
  • přívod vody od zdroje k místu využití včetně dodávky a instalace čerpadel, ale i samostatně, kanalizace
  • úpravy zhlaví vrtu, návrhy vodárenských systémů včetně návrhů úpravy vody
  • založení stavby na pilotách nebo betonových základech, patky, základové pasy, vše včetně projektu
  • vrtané mikropiloty , kotvy, piloty a pilotové studny pažené do ʃ 1020 mm a nepažené do ʃ 1400 mm sanace sesuvů, zajištění stavební jámy, zajištění svahu
 
 

 
  hloubení odplyňovacích vrtů v tělese skládky Žabčice  

Vyhledávání

Ing. Jaromír Medek - Moravský zeměvrtný závod, P.O.BOX 627 00, IČ: 13420755 © 2009

Stránky vytvořeny WWW Angels